Disciplinarea Copilului la 1 - 2 ani

Disciplina la vârsta 1-2 ani

Copiii la vârsta de 1-2 ani, nu înţeleg în totalitate care este diferenţa dintre bine şi rău.
Nu au capacitatea să înţeleagă noţiunile de reguli şi avertizări. Ai putea preveni copilul: „dacă tragi pisica de coadă, te poate zgâria”, dar acest avertisment nu va nici un efect. Când copilul iese de pe trotuar, aceasta nu înseamnă că nu ascultă. Pur şi simplu, el acţioneazjavascript:void(0)ă după impulsul de moment. Pentru ca copiii să înţeleagă cum trebuie să se comporte, vor fi necesari ani de îndrumare tandră.
 

Copilul la vârsta 1-2 ani
 
Copiii la vârsta de 1-2 ani, nu înţeleg în totalitate care este diferenţa dintre bine şi rău.
Nu au capacitatea să înţeleagă noţiunile de reguli şi avertizări. Ai putea preveni copilul: „dacă tragi pisica de coadă, te poate zgâria”, dar acest avertisment nu va nici un efect. Când copilul iese de pe trotuar, aceasta nu înseamnă că nu ascultă. Pur şi simplu, el acţionează după impulsul de moment. Pentru ca copiii să înţeleagă cum trebuie să se comporte, vor fi necesari ani de îndrumare tandră.

 

Impunerea disciplinei

Impunerea disciplinei constă în îndrumarea şi învăţarea copilului cum să-şi menţină autocontrolul. Pentru a fi  eficientă, această acţiune presupune stabilizarea echilibrului fragil dintre necesitatea de independenţă a copilului şi necesitatea de impunere a unor limite.

Reducând controlul extern, îi oferim copilului şansa să-şi impună propriile norme de comportament, îi dăm de înţeles că avem încredere în el şi în capacităţile sale.
Astfel, copilul devine încrezător şi îşi cultivă respectul de sine. Când copilul este satisfăcut de propria persoană şi de relaţiile cu cei care îl înconjoară, el este mai predispus să asculte şi să înveţe.

 

Subiect de gândire: disciplina şi pedeapsa 

Mulţi cred că nu este nici o diferenţă între impunerea disciplinei şi pedeapsă. Totuşi, aceste două noţiuni sunt
foarte diferite. Impunerea disciplinei constituie un sistem de educaţie bazat pe relaţii armonioase, laudă şi instrucţiuni privind păstrarea autocontrolului. Impunerea disciplinei în mod eficient constituie un proces continuu. Pedeapsa are caracter negativ, fiind consecinţa neplăcută a nerespectării unor condiţii.
Ruşinea, dizgraţierea şi necazul nu sunt elemente pozitive de impunere a disciplinei. Este mai mult probabil ca -copiii să fie predispuşi să-şi modifice comportamentul dacă se vor simţi preţuiţi şi încurajaţi.

---- Informaţii elaborate de Asociaţia Internaţională Step by Step, cu susţinerea Open Society Institute, New York şi cu sprijinul UNICEF.